Diller

Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Elektrik Mühendisliği adıyla 1972 yılında Elazığ Devlet ve Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde eğitime başlayan bölüm, Yüksek Öğretim Kurumlarının yeniden yapılandırılması ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği adını alarak Fırat Üniversitesi çatısı altında faaliyetine devam etmekte ve 1977 yılından beri mezun vermektedir.

Fiziki Mekan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümündeki eğitim ve öğretim, Mühendislik Fakültesi Kampüsü içersinde 5141m2’lik kapalı alanı olan bağımsız bir binada sürdürülmektedir. Binanın iki katında 7 adet derslik bulunmaktadır. Yine iki kata yerleştirilmiş 5 laboratuar toplam 1752 m2’lik kapalı alana sahiptir. İdari hizmetler ve öğretim elemanlarının bürolarından oluşmuş kullanımı rahat bir mekandır. Bölümde yapılan eğitim 9 laboratuar dersiyle desteklenmektedir. Son yıllarda bilgisayar destekli eğitime önem verilerek bölüm içerisine 54 adet bilgisayardan oluşan enformatik laboratuarı kurulmuştur. Ayrıca öğrencilerin serbest kullanımına açık 10 bilgisayarlı ayrı bir laboratuar ile lisans üstü araştırmalara ayrılan yeteri sayıda bilgisayar bulunmaktadır.

Bölümdeki Proje ve Uygulamalar

Elektrik Makineleri, Devreler ve Sistemler, Güç Sistemleri, Otomatik Kontrol, Haberleşme gibi konularda yüksek lisans, doktora ve endüstriye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bölümde halihazırda yürütülen araştırma çalışmalarında, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretim üyelerinin danışmanlığında 12 araştırma görevlisi de aktif olarak rol almaktadır. Bölümün idari kadrosunda 3, teknik hizmetlerde 4 elemanı bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim

Bölümde öğrenciler 3.sınıfın ikinci yarıyılından itibaren dört farklı alana yönlendirilmektedir. Böylece öğrencilerin ilgi duydukları konularda daha derin bir bilgi düzeyine erişmiş olarak bölümden mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu alanlar; Kontrol ve Bilgisayar, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri ve Elektronik - Haberleşme’dir. Bu alanların ortak dersleri de bulunmaktadır. Elektrik Mühendisliği Bölümünde aşağıda adları verilen Anabilim Dalları yer almaktadır. - Devreler ve Sistemler - Elektrik Tesisleri - Elektrik Makineleri - Elektronik - Haberleşme

Mezunlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları TEDAŞ, TEAŞ, Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve özel sektörde görev almakta veya kendi işlerini kurmaktadırlar.

Araştırma ve Yayınlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunları TEDAŞ, TEAŞ, Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve özel sektörde görev almakta veya kendi işlerini kurmaktadırlar. Yapılan çalışmaların büyük bölümü yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca öğretim üyeleri yaptıkları bilimsel çalışmaları çeşitli sempozyum ve kongrelerde sunarak bilimsel faaliyetlere katılımlarını sürdürmektedirler.

Laboratuarlar

Beş farklı mekanda kurulan laboratuarlarda aşağıdaki derslerin deneyleri değişik yarıyıl ve günlerde yapılmaktadır. Bunlar Ölçme ve Devre Teorisi, Elektronik, Elektrik Makineleri I, Elektrik Makineleri II, Elektrik Tesisleri, Otomatik Kontrol, Süreç Denetimi, Güç Elektroniği, Mikro işlemci, Haberleşme ve Bilgisayar Laboratuarlarıdır. Adı geçen Laboratuarların bir kısmını tüm öğrenciler almakla sorumludur. Diğer bir kısmını ise zorunlu seçmeli grup öğrencileri almak zorundadır

Türkçe